banner_image.png

Non-GMO

Remia Frituurvetten Non-GMO

De frituurvetten en frituuroliën van Remia zijn uitsluitend samengesteld uit GMO-vrije oliën. Dat wil zeggen dat de gewassen waarvan de olie afkomstig is, niet ‘genetisch gemodificeerd’ zijn. Dit geheel in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen.

De GMO-vrije producten zijn herkenbaar aan het volgende panel: